Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji

Organizacja Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji jest w naszym rejonie prawdziwą tradycją! Każdy fan królowej nauk co roku wyczekuje ogłoszenia terminu i regulaminu wydarzenia. Dotychczas odbyło się aż 21 edycji tego prestiżowego konkursu.

Franciszek Leja to jeden z najwybitniejszych polskich matematyków. Urodził się w roku 1885 w Grodzisku Górnym, a zmarł w roku 1979 w Krakowie. Był jednym z czołowych przedstawicieli krakowskiej szkoły matematycznej. Jest autorem pojęcia grupy typologicznej, wynaleziona przez niego metoda punktów ekstremalnych i funkcji ekstremalnych nosi obecnie jego imię. Jego podręczniki akademickie są używane do dziś. W 1978 przekazał darowiznę na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w kwocie 200 tysięcy złotych. Pieniądze miały zostać przeznaczone na nagrody dla szczególnie zdolnych, młodych matematyków. Tradycja ta kontynuowana jest do dziś, a przed nami XX edycja Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji. Na UJ-ocie przyznawane jest również specjalne stypendium imienia naszego bohatera.

Konkurs przebiega zazwyczaj w kilku szczeblach, a laureaci kwalifikują się do kolejnych etapów. Każdy uczestnik konkursu musi najpierw przesłać stosowne zgłoszenie.

Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji na stałe wpisał się już do wydarzeń edukacyjnych naszego regionu. Wiąże się z wysokim prestiżem i sam udział jest już swego rodzaju wyróżnieniem!