Szkoły niepubliczne bez uprawnień

Niepubliczne Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Karmelicka 3
organ prowadzący: inna osoba prawna
e-mail: jaslo@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Niepubliczne Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Rzeszowie
35-002 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 2d/1
tel. +48.17.8501944
organ prowadzący: inna osoba prawna
e-mail: rzeszow@zak.edu.pl
www: http://www.zak.edu.pl

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych w Rzeszowie
35-323 Rzeszów, ul. Kujawska 28
status szkoły: zespół szkół niepublicznych
organ prowadzący: osoba fizyczna
Szkoły tego zespołu:
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Rzeszowie
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieniawie
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim (uprawnienia)
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku (uprawnienia)
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku
e-mail: szkola@muzyczna.com.pl
www: http://www.muzyczna.com.pl