Praca

Dyrektorzy poszukujący nauczycieli:

 • Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Biłgoraju (województwo lubelskie) zatrudni od roku szkolnego 2021/2022 w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela przedmiotów: rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne oraz chóru. (Istnieje możliwość korzystania z pokoju gościnnego na terenie szkoły) Kontakt: tel. 84 688 07 79 lub 661 075 888, e-mail: psmbj@lbl.pl
 • Dyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia i Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle zatrudni od roku szkolnego 2021/2022 nauczyciela pianistę – akompaniatora oraz nauczyciela kształcenia słuchu. Kontakt: tel.  666094795, e-mail: sekretariat@prsm.edu.pl

Nauczyciele poszukujący pracy:

 • Dubiel Paweł – absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie dra hab. Jana Romanowskiego. Specjalność: Skrzypce, wydział: Instrumentalny. Posiada ukończone studium pedagogiczne.Kontakt:tel: 733-581-363, e-mail: pdubiel40@gmail.com 
 • mgr Patrycja Noszka – absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie. Posiada wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne. Podejmie pracę na stanowisku nauczyciela wiolonczeli. Kontakt: tel. 530 236 493, e-mail: patrycjaewasobczyk@gmail.com
 • Weronika Kukla – absolwentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, kierunek: Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: Teoria muzyki – podejmie pracę jako nauczyciel kształcenia słuchu lub audycji muzycznych. Kontakt – tel. 669-745-780, e-mail: weronika_kukla97@wp.pl
 • dr. hab. Teresa Mazepa – absolwentka Akademii Muzycznej we Lwowie – specjalność muzykologia i teoria muzyki. Kontakt – tel. 503131305, e-mail: teresa.mazepa@gmail.com
 • Justyna Pasternak – absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi – specjalność akordeon. Kontakt – tel. 888 794 043, email: justynapast1990@interia.pl
 • Eliza Lechwar-Nowak – szuka pracy na stanowisku nauczyciela gry na wiolonczeli. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, kierunek: instrumentalistyka, specjalność: gra na wiolonczeli. Ukończone studium pedagogiczne. Obecnie nauczyciel gry na wiolonczeli w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Jaśle i Prywatnej Szkole Muzycznej I i II st. w Jaśle. Kontakt telefoniczny: 793 251 778 E-mail: elizalechwar@gmail.com
 • Ariadna Pacześniak – absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi podejmie pracę na stanowisku nauczyciela skrzypiec. Kontakt tel. 889204815, e-mail: ariadna_paczesniak@tlen.pl
 • Lidia Banasiak – skrzypaczka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (studia stacjonarne II stopnia, specjalność – gra na skrzypcach) z ukończonym studium pedagogicznym i doświadczeniem w zawodzie nauczyciela, stażystka artystyczna w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie podejmie pracę na stanowisku nauczyciela skrzypiec. E-mail: lidkabanasiak1@gmail.com, tel. 724 977 807
 • Justyna Światkowska – absolwentka studiów stacjonarnych II st. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wydział II-instrumentalny, specjalność – gra na skrzypcach, ukończone studium pedagogiczne) podejmie pracę na stanowisku nauczyciela skrzypiec. E-mail: justyna04868@wp.pl , tel. 531-069-788
 • Mgr Małgorzata Drzewicka – absolwentka AM w Łodzi – pianistka z przygotowaniem pedagogicznym, (staż pracy – 3 lata), nauczyciel kontraktowy, podejmie pracę nauczyciela od 1 września 2021 r. tel. 512-319-074
 • Sylwia Bociek – nauczycielka gry na flecie, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z przygotowaniem pedagogicznym poszukuje pracy. Kontakt: tel. 514 301 757, e-mail: sylwiabociek@gmail.com
 • Aleksandra Kostecka – absolwentka Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończony kurs pedagogiczny w CENSA w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy jako nauczyciel w szkole muzycznej I st. Podejmę pracę jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych. Kontakt: nr tel. 600-776-933 lub e-mail: oktenija@gmail.com
 • Pani Atsuko Ogawa – nauczycielka gry na fortepianie poszukuje pracy. Posiada nostryfikacje dyplomu (poziom licencjata), kwalifikacje pedagogiczne i pozwolenie na prace w Polsce. Tel. 669-297-171, e-mail: yamato@o2.pl
 • Grzegorz Matuszek – absolwent Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na kierunku Musical i choreografia, specjalność: Choreografia i techniki tańca. Ukończone studium pedagogiczne Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie student studiów II stopnia na Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku Pedagogika, specjalność: Arteterapia z twórczą resocjalizacją. Absolwent PPSKAKiB w Krośnie na kierunku Animator kultury ze specjalnością Taniec. Kontakt: tel. 792 175 508, email: grzegorz.matuszek@interia.pl
 • Tomasz Rzepka – trębacz, aktualnie student studiów magisterskich na wydziale instrumentalnym, specjalność gra na trąbce w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dr hab. Benedykta Matusika. Studia I-go stopnia ukończone również na tej uczelni na wydziale instrumentalnym, specjalność gra na trąbce. Posiadam pełne przygotowanie pedagogiczne. Kontakt: tel. 600-616-481, mail: trzepka14@gmail.com
 • Maja Andrzejewska – skrzypaczka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wydział instrumentalny), z przygotowaniem pedagogicznym poszukuje pracy. Ukończone studia magisterskie. Kontakt: tel. 781057579, e-mail: maja-andrzejewska1@wp.pl
 • Przemysław Czekaj – skrzypek, absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wydział instrumentalny) z przygotowaniem pedagogicznym poszukuje pracy. Ukończone studia magisterskie. Kontakt: tel. 660117053, e-mail: czekaj.przemyslaw95@gmail.com
 • Sylwia Świątek – absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi wydział: Wokalno-Aktorski, kierunek: Musical i choreografia, specjalność: choreografia (studia magisterskie). Ukończona szkoła muzyczna I i II stopnia w Stalowej Woli w klasie fortepianu. Tel. 535 500 247, mail: sylwiaaswiatek@o2.pl
 • Klaudia Fedyryszyn poszukuje pracy jako nauczyciel wiolonczeli w obszarze Podkarpacia. Ukończyła licencjat i we wrześniu uzyska stopień magistra na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Posiada studium pedagogiczne i doświadczenie w pracy jako nauczyciel w szkole muzycznej. Kontakt e-mail: klaudia.wiolonczelistka@gmail.com
 • Ada Toruń – absolwentka Muzykologii KUL w Lublinie.Specjalizacja nauczycielska.Ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.Obecnie nauczyciel kontraktowy.Mogę podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotów muzycznych w szkołach ogólnokształcących stopnia podstawowego,gimnazjalnego i licealnego oraz nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych.Ukończyłam 5-tą klasę II stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej w sekcji fortepianu. Kontakt tel: 692 275 560,e-mail: a.torun@o2 pl
 • Konrad Wiech – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, specjalność – klarnet. Kontakt – tel. 662 737 900, e-mail: kwiech86@poczta.onet.pl
 • Radosław Pięta – klarnecista/klarnecista basowy. Ukończone studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Tel.: 609-094-695
 • Magdalena Wasilewska – skrzypaczka, absolwentka AM wydziału instrumentalnego w Krakowie (u prof.Kwaśnego i prof.Reinera) z przygotowaniem pedagogicznym poszukuje pracy. Kontakt: tel.509-957-712, e-mail: magdalena.wasilewska1@gmail.com
 • Małgorzata CitakJakovlev – nauczycielka gry na wiolonczeli. Jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu, kierunek Instrumentalistyka, specjalność wiolonczela. Ukończyłam studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Obecnie jestem nauczycielem kontraktowym. Dane kontaktowe: nr telefonu 502 568 234. Więcej informacji posiada administrator serwisu.
 • Dominika Witek – skrzypaczka absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – wydział instrumentalny i Akademii Sztuki w Szczecinie również na wydziale instrumentalnym. Studiowała przez rok w Conservatoire d’Annecy.
  Kontakt tel. 690160433 , email dominikawitek91@gmail.com
 • Lilia Kostiw – skrzypaczka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – wydział instrumentalny. Kontakt: tel. 600350777, email: lk.torun@vp.pl
 • Agnieszka Kołodziejczyk – podejmie pracę jako nauczyciel śpiewu. Posiada stopień nauczyciela mianowanego i 11 staż pracy w ZPSM w Przemyślu. Informacje kontaktowe dostępne na życzenie u administratora serwisu.
 • Artur Gadzała – klarnecista, absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Akademii Muzycznej w Katowicach. Kontakt – tel. nr 505670794.
 • Małgorzata Jarek – absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach – studia II stopnia, wydział: wokalno-instrumentalny, specjalność: gra na wiolonczeli. Aktualnie nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach, nauczyciel stażysta. Kontakt – email: malgorzata.majnusz@gmail.com , tel. 607-228-282.

Zapraszam do składania ofert pracy przez dyrektorów poszukujących nauczycieli i nauczycieli szukających pracy. Oferty proszę kierować na adres administratora strony grzegorz@wojcikiewicz.com lub na adres wizytatora krzysztof_szczepaniak@wp.pl .