Nadzór

Raporty COVID – aktualizacja adresów e-mail do wysyłki

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Artystycznych Raporty COVID ze szkół prowadzonych przez MKDNiS proszę przesyłać równolegle na dwa adresy e-mail: kajda@cea.art.pl oraz biuro.rzeszow@cea.art.pl Wynika to z potrzeby przekazania tej samej informacji dla asystenta biura, na wypadek nieobecności wizytatora. Zenobiusz Kajda Wizytator CEA…
Więcej

Komunikat dla dyrektorów wszystkich szkół muzycznych w regionie

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Muzycznych I i II stopnia – region podkarpacki Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu badania jakości kształcenia artystycznego dla publicznych szkół muzycznych oraz niepublicznych szkół muzycznych o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie badań testowych z…
Więcej