Raporty COVID – aktualizacja adresów e-mail do wysyłki

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Artystycznych

Raporty COVID ze szkół prowadzonych przez MKDNiS proszę przesyłać równolegle na dwa adresy e-mail: kajda@cea.art.pl oraz biuro.rzeszow@cea.art.pl
Wynika to z potrzeby przekazania tej samej informacji dla asystenta biura, na wypadek nieobecności wizytatora.

Zenobiusz Kajda
Wizytator CEA
Regionu Podkarpackiego