Narada dyrektorów szkół artystycznych – ONLINE

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Artystycznych

Ze względu na zagrożenie epidemiczne narada dyrektorów w dniu 09.11.2021 odbędzie się o godz. 10.00 w wersji online. Telekonferencja zostanie przeprowadzona za pomocą linku na platformie Meet-Google. Aby się połączyć należy kliknąć w link zamieszczony poniżej. Telekonferencja powinna otworzyć się na komputerze w domyślnej przeglądarce i będzie uruchomione spotkanie. Proszę cierpliwie poczekać na akceptację ze strony osoby prowadzącej spotkanie lub innej osoby, która już dołączyła do spotkania wcześniej.

Link do Narady Dyrektorów: https://meet.google.com/vbq-shyf-prp
Na ten link łączymy się w dniu 9 listopada 2021 r. o godz. 10.00 (wtorek).