Komunikat dla dyrektorów wszystkich szkół muzycznych w regionie

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Muzycznych
I i II stopnia – region podkarpacki

Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu badania jakości kształcenia artystycznego dla publicznych szkół muzycznych oraz niepublicznych szkół muzycznych o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie badań testowych z przedmiotów teoretycznych w roku szkolnym 2021/2022, który mówi że Szkoła przekazuje do 30 listopada 2021 r. na platformę badania jakości kształcenia CEA wskazanych danych uczniów podlegających badaniu, w przypadku zmian należy niezwłocznie dokonać korekty – zwracam się z uprzejmą prośbą o wpis na platformie przedmiotowych danych do dnia 16 listopada 2021, w celu wcześniejszej możliwości sprawdzenia w/w obowiązku przez wizytatora regionu podkarpackiego. Jednocześnie informuję, że obowiązek wpisu danych na platformie mają wszystkie szkoły I i II stopnia niezależnie od tego czy w bieżącym roku szkolnym mają uczniów, którzy podlegają obowiązkowi badania poziomu kształcenia z przedmiotów teoretycznych (kształcenie słuchu i audycje muzyczne – szkoły I stopnia ostatnie klasy, Zasady Muzyki z elementami edycji nut – szkoły II stopnia uczniowie kończący przedmiot).

Ponadto uprzejmie przypominam o najważniejszych terminach:

a) 7 grudnia 2021 roku – próbny test z kształcenia słuchu i audycji muzyczne (materiały będą dostępne do pobrania na platformie – Elektroniczny System Badania Jakości Kształcenia – ESBJK)

b) 11 stycznia 2022 roku – próbny test z Zasad Muzyki z elementami edycji nut (materiały będą dostępne do pobrania na platformie Elektroniczny System Badania Jakości Kształcenia – ESBJK)

Link do platformy: Test wiedzy i kompetencji muzycznych (cea-art.pl) – https://bjk.cea-art.pl.

Login i Hasło do platformy jest to samo co podczas ostatnich testów z roku 2019.

W sytuacji zagubienia hasła lub loginu proszę o kontakt z :

p. Joanna Nawrot – e-mail: wicedyrektor@plastyk.katowice.pl
lub p. Damian Bazan – e-mail: d.bazan@plastyk.katowice.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie odczytania wiadomości na moją skrzynkę e-mail.

Z uszanowaniem
Zenobiusz Kajda