XIV Konkurs Młodych Wiolonczelistów we Wrocławiu

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na XIV Konkurs Młodych Wiolonczelistów, organizowany przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu. Wszelkie informacje znajdują się na stronie: https://www.lowiecka.wroclaw.pl/pl/konkurs_mlodych_wiolonczelistow/535/2/

Z poważaniem
Monika Kolisnyk
Asystentka Wizytatora

Do pobrania: