Uczniowie realizujący historię muzyki

Na prośbę CEA proszę szkoły OSM i PSM II st prowadzone przez MK,DNiS o sporządzenie informacji na temat ilu uczniów uczy się historii muzyki z rozbiciem na klasy i wydziały, tzn. oddzielnie dla wydz. wokalnego i instrumentalnego. Informacja ta dotyczy tylko szkół prowadzonych przez MK,DN i S. Proszę o przesłanie tej informacji drogą e-mailową do poniedziałku – 6 września br.