Rekomendacje wychowawczo-profilaktyczne CEA 2021/2022

W imieniu Zespołu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego CEA przedkładamy rekomendacje wychowawczo-profilaktyczne na rok szkolny 2021/2022.

Dr Urszula Bissinger-Ćwierz
Dr Anna A. Nogaj
Zespół poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego CEA

Do pobrania: