Nagrody dla nauczycieli

Przypominam, że 10 września każdego roku mija termin składania wniosków o nagrody Ministra i nagrody Dyrektora CEA na cały nowy rok szkolny. We wrześniu nie będzie czasu na zajmowanie się tymi działaniami (konieczność uzyskania opinii rady pedagogicznej i opinii działających w szkole związków zawodowych). Dlatego zachęcam dyrektorów, aby skorzystać teraz z obecności członków rady pedagogicznej oraz przedstawicieli związków zawodowych i sporządzić wnioski już w czerwcu na rok szk. 2021/22. Wnioski, uwzględniające opinie rady pedagogicznej i związków należy przesłąć do CEA.