Jubileusze szkół w roku szk. 2021/22

Szkoły artystyczne, prowadzone przez MKDNiS, proszone są, aby do 16 czerwca 2021 r. przesłały do mnie informację drogą elektroniczną o terminie planowanych jubileuszy w roku szk. 2021/22, a więc od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022 r.