Nowe terminy doskonalenia zawod. nauczycieli – aneks 2021 r.

W wyniku przyjęcia przez Dyrektora CEA w Warszawie aneksu do Planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w regionie rzeszowskim w 2021 r. ustalone zostały nowe terminy seminariów. Przedstawiają się one następująco:

  1. “Aspekty improwizacyjne w muzyce organowej J.S. Bacha” – ZSM Nr 1 Rzeszów – Październik
  2. “Wykorzystanie literatury muzycznej na lekcjach kształcenia słuchu” – PSM I st Przeworsk – Październik
  3. “Kanony wokalno-ruchowe w klasach I-III. Instrumentacja piosenek dziecięcych” – PSM I st Strzyżów – Wrzesień
  4. “Problemy aparatowe i wykonawcze w utworach wiolonczelowych” – PSM I i II st Sanok – Kwiecień
  5. “Motoryka w śpiewie chóralnym – wartość dodana czy przeszkoda” – PSM I i II st Sanok – Wrzesień
  6. “Praca z uczniem w oparciu o wskazówki wynikające z przesłuchań CEA” – ZSM Nr 2 Rzeszów – Maj
  7. “Głos – podstawowe narzędzie pracy nauczyciela i ucznia wokalisty” – ZSM Nr 1 Rzeszów – Listopad
  8. “Technika gry na wybranych instrumentach perkusyjnych” – PSM I i II st Sanok – Paźdzernik
  9. “Warsztat gry młodego wiolinisty – najczęściej spotykane błędy” – ZSM Nr 2 Rzeszów – Październik

Dyrektorów szkół przeprowadzających seminaria proszę o kontakt ze mną co najmniej 1 miesiąc przed terminem planowanego seminarium, celem sporządzenia wniosku o dofinansowanie.