Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy Ś. P. Jolantę Niżańską

Nekrolog - Jolanta Niżańska

Nekrolog – Jolanta Niżańska

Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy Ś. P Jolantę Niżańską, długoletniego nauczyciela i dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie.