Wiosenne Warsztaty Muzyczne

Szanowni Państwo Pedagodzy i Uczniowie

Zapraszamy do udziału w pierwszych Wiosennych Warsztatach Muzycznych. Przygotowaliśmy dla Państwa zajęcia praktyczne, wykłady oraz panel dyskusyjny dotyczący działalności artystów w czasie pandemii. Wierzymy, że taka forma przerodzi się kiedyś w coroczne spotkania Państwa z naszymi wykładowcami w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Warsztaty skierowane są do uczniów, nauczycieli szkół średnich, jak również studentów zainteresowanych naszą działalnością. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Rejestracja poprzez przesłanie zgłoszenia obowiązkowa.

Nauczyciele uczestniczący w wykładach i panelu dyskusyjnym otrzymają zaświadczenie udziału w wersji elektronicznej. W tym celu należy przesyłać zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko pedagoga oraz nazwę instytucji, którą reprezentuje.

Wykłady dla nauczycieli i uczniów szkolnictwa artystycznego 20 kwietnia 2021 roku / wtorek

10.00-10.30 Prof. dr hab. Roman Perucki
Improwizacja – program i metodologia doskonalenia umiejętności

10.45-11.15 Prof. dr hab. Elżbieta Rosińska
Nowości repertuaru akordeonowego dla uczniów szkół muzycznych II stopnia

11.30-12.00 Prof. dr hab. Małgorzata Skotnicka
Problemy interpretacyjne w sonatach Domenica Scarlattiego

12.15-12.45 dr hab. Hanna Dys
Preludium chorałowe w twórczości niemieckich kompozytorów XIX wieku

13.00-13.30 dr hab. Paweł Zagańczyk
Prokrastynacja jako hamulec w drodze do naszej kariery

13.30-14.00 dr Monika Dżuła Radkiewicz
O ćwiczeniu słów kilka – na podstawie podręcznika Ricardo Iznaoli – “On practicing”

13.30-14.30 Panel dyskusyjny: “O sztuce w czasie pandemii”
moderatorzy: dr Maciej Zakrzewski, mgr Maksym Zajączkiewicz

Zaproszeni goście:

  • prof. dr hab. Roman Perucki – Dyrektor naczelny Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
  • dr hab. Przemysław Stanisławski – Prorektor ds. artystycznych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
  • dr Szymon Morus – dyrygent, wykładowca Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, założyciel Orkiestry Kameralnej Progress
  • Monika Łajming – menadżer kultury, kierownik Działu Badań i Edukacji w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku jako menadżer kultury
  • Aleksandra Żebrowska – pomysłodawczyni “Akademii Klawiszowej” działającej w Królewskiej Fabryce Karabinów w Gdańsku

Warsztaty online dla uczniów szkół średnich – 21 kwietnia 2021 roku / środa​

Udział w warsztatach należy zgłosić w formie elektronicznej, przesyłając na adres p.zaganczyk@amuz.gda.pl następujące informacje:

  • imię i nazwisko
  • instrument
  • nazwa szkoły
  • proponowany program na zajęcia warsztatowe
  • wskazanie specjalności i pedagoga

Warsztaty odbędą w formie zdalnej z wykorzystaniem komunikatora MS Teams lub Zoom. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się Państwem w celu ustalenia optymalnej godziny do przeprowadzenia zajęć z wybranym pedagogiem. Pedagodzy zgłoszonych uczniów mogą uczestniczyć również w zajęciach.

Zgłoszenia na wykłady i warsztaty należy przesłać w formie elektronicznej na adres p.zaganczyk@amuz.gda.pl do dnia 12 kwietnia 2021 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wyróżniający się uczestnicy warsztatów otrzymają muzyczne upominki przygotowane przez organizatorów.

Pedagodzy prowadzący indywidualne zajęcia:

ORGANY

prof. dr hab. Roman Perucki

dr hab. Hanna Dys

dr Maciej Zakrzewski

KLAWESYN

prof. dr hab. Małgorzata Skotnicka

mgr Maksym Zajączkiewicz

AKORDEON

prof. dr hab. Elżbieta Rosińska

prof. dr hab. Krzysztof Olczak

dr hab. Paweł Zagańczyk

GITARA

dr Monika Dżuła-Radkiewicz

mgr Emilia Majewska

mgr Robert Horna

HARFA

dr Anna Sikorzak-Olek