XXVI Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe im. Zdzisławy Wojciechowskiej

Serdecznie zapraszamy na XXVI Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe im. Zdzisławy Wojciechowskiej, które odbędą się w dniach od 7 do 9 maja br. w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. W przypadku braku poprawy sytuacji epidemiologicznej w kraju przewidujemy zmianę formy konkursu ze stacjonarnego na konkurs w formie online na podstawie nagrań audio-video. Stosowne oświadczenie oraz instrukcję uczestnictwa w konkursie online zamieścimy do dnia 12 marca 2021 br. Wprowadzenie formy online nie spowoduje żadnych zmian w założeniach programowych konkursu (cel konfrontacji, podział na grupy, obowiązujący program konkursowy itp. nie ulegną zmianom).

O konkursie i patronie:

Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe im. Zdzisławy Wojciechowskiej organizowane są przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Celem konkursu jest popularyzowanie gry na wiolonczeli wśród uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, oraz rozwój muzykalności i wiedzy młodych wykonawców na temat interpretacji muzyki klasycznej. Występy uczniów ocenia jury składające się z wybitnych polskich muzyków i pedagogów, powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, m. in.: prof. Tomasz Strahl (UMFC Warszawa). Konkurs nosi imię Zdzisławy Wojciechowskiej (1907-1985), artystki o wybitnych kwalifikacjach wirtuozowskich i pedagogicznych, polskiej wiolonczelistki, nauczycielki szkół muzycznych w Bydgoszczy, instrumentalistki związanej z orkiestrami symfonicznymi i zespołami kameralnymi działającymi w Bydgoszczy w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe im. Zdzisławy Wojciechowskiej odbywają się w pięciu grupach wiekowych, a repertuar konkursowy jest bardzo zróżnicowany (utwory solo, z towarzyszeniem fortepianu, etiudy, koncerty, kaprysy, sonaty, wariacje, utwory o charakterze wirtuozowskim i kantylenowym).

Z poważaniem,
dr Joanna Derenda-Łukasik
wicedyrektor Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych
im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

Do pobrania: