Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele klas fortepianu
Szkół Muzycznych i Placówek Artystycznych

Z radością zapraszamy Państwa wraz z uczniami na kolejną, XXIV edycję Ogólnopolskiego  Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie. Muzyczne święto, którego celem jest promowanie młodych talentów gry na fortepianie i prezentacja ich osiągnięć na forum ogólnopolskim w roku pandemii i zagrożenia epidemiologicznego będzie miało inną niż dotychczas formę. Zachowujemy obowiązujący regulaminowy program konkursu i  trzy grupy wiekowe kierując się podziałem na klasy (SM I st.): gr. 1 – kl. I-III c.6     i I-II c.4; gr. 2 – kl. IV-V c.6 i kl. III c.4 oraz gr. 3 – kl. VI c.6 i IV c.4.

XXIV edycja konkursu, ze względu na obostrzenia sanitarne i bezpieczeństwo uczestników będzie realizowana w formie on-line. Swój udział w pracach Jury potwierdził już prof. Andrzej Jasiński z Akademii Muzycznej    w Katowicach. Mamy nadzieję, że nie zabraknie na nim Uczniów Państwa Szkoły/Placówki i już cieszymy się na zbliżający się czas wirtualnej muzycznej rywalizacji.

Zgłoszenia (załącznik do pobrania ze strony internetowej szkoły w wersji edytowalnej) należy dokonać do 8 stycznia 2021 r. drogą elektroniczną na adres: tuchow.paderewski@gmail.com  lub  za pośrednictwem tradycyjnej poczty, na adres Szkoły:

SM I st. w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 2, 33-170 Tuchów.

Do 10 stycznia 2021 uczestnik Konkursu jest zobowiązany przesłać na podany adres internetowy link z umieszczonym tam plikiem zawierającym wykonanie repertuaru zgodnego z wymaganiami regulaminowymi. Plik powinien być nagraniem audio/wideo w jakości umożliwiającej Jury Konkursu ocenę wykonywanego materiału oraz identyfikację wizualną kandydata. Szczegółowe informacje są na stronie szkoły www.sm.tuchow.pl w zakładce Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny lub pod numerem 514 180 025

W oczekiwaniu na wirtualne spotkanie, z życzeniami zdrowia i z muzycznym pozdrowieniem,

Jan M Gładysz – koordynator OKP w Tuchowie

V I V A   L A   M U S I C A !