Sprawozdania z sytuacji epidemicznej

Na polecenie CEA jestem zobowiązany przygotowywać codzienne raporty o sytuacji związanej z epidemią koronowirusa  w szkołach artystycznych naszego regionu. W związku z tym proszę o podanie przez każą szkołę informacji o ilości osób przebywających na kwarantannie (oddzielnie – uczniowie, nauczyciele i pracownicy adm. obsł.) oraz informacji o ilości osób zakażonych (oddzielnie ilość uczniów, nauczycieli i prac. adm. obsł.). Informacje za pośrednictwem e – maila proszę przesyłać codziennie rano z podaniem daty informacji. W przypadku, gdy nie nastąpiły zmiany w ilości osób, informacji nie trzeba przesyłać.