Ogólnopolskie Seminarium on-line „Aktualne zagrożenia w realizacji działalności wychowawczo-profilaktycznej i psychologiczno-pedagogicznej szkolnictwa artystycznego”

Szanowni Państwo
Nauczyciele i Dyrektorzy
Szkół Artystycznych

Mam przyjemność zaprosić na Ogólnopolskie Seminarium on-line Psychologów i Pedagogów Szkolnictwa Artystycznego „Aktualne zagrożenia w realizacji działalności wychowawczo-profilaktycznej i psychologiczno-pedagogicznej szkolnictwa artystycznego” dla specjalistów szkolnych, wychowawców, nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów szkół organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej, które odbędzie się w dniach 19-21 października 2020 roku.

dr Urszula Bissinger-Ćwierz
Starszy Wizytator ds. Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego
Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Muzyczna 8, 20-620 Lublin
tel. 81 534 89 22, 502 449 715

Do pobrania: