Jubileusze szkół

Uprzejmie proszę o przedstawienie do mnie (drogą emailową) informacji o terminach planowanych w roku szkolnym 2020/21 jubileuszy szkół. Informacji oczekuję do dnia 25 września 2020 r.