Materiały pomocnicze dla nauczycieli stażystów

Poniżej zamieszczam materiały pomocnicze, opracowane przez Panią wiz. Barbarę Ołdak, dla nauczycieli stażystów realizujących staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Jest to propozycja planu rozwoju zawodowego, którą nie należy traktować jako zalecenie, ani obowiązkową formę. Jest to sugestia, stanowiąca pomoc w opracowaniu własnego planu.Plan rozwoju stażysty 2020- forma opisowa – propozycja 1 po uwagach

Plan rozwoju stażysty 2020- forma tabelaryczna – propozycja 1 po uwagach

Plan rozwoju stażysty 2020- forma tabelaryczna – propozycja 2 po uwagach

Plan rozwoju stażysty 2020- materiał pomocniczy po uwagach-1