Konsultanci CEA

Ponawiam prośbę, skierowaną do dyrektorów, o zainteresowanie nauczycieli posiadających znaczące osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne, wpisem na listę konsultantów CEA w poszczególnych specjalnościach.