Dotyczy wniosków o nagrodę Dyrektora CEA

Przypominam, że mija termin składania wniosków o nagrodę Dyrektora CEA z okazji Dnia Nauczyciela. Jednocześnie zwracam uwagę, że we wniosku w pozycji 6 należy podać jakiego przedmiotu uczy nauczyciel, dla którego składamy wniosek.