Oceny pracy dyrektorów

Do dnia 10 września 2020 r. oczekuję pisemnych (drogą e – mailową) deklaracji dotyczących zamiarów wystąpienia przez dyrektorów szkół do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o ocenę pracy. Przypominam, że na stronie CEA Warszawa, w zakładce “Do pobrania” – “przydatne dokumenty”, znajduje się gotowy druk wniosku o dokonanie oceny pracy dyrektora. Tylko ten wzór wniosku jest ważny.  Oceny dokonuje organ nadzoru dla wszystkich szkół artystycznych.