Sprawozdania z pracy szkół w roku szk. 2019/20

W załącznikach umieszczam druki rocznych sprawozdań szkół artystycznych za rok szkolny 2019/20. Wypełnione sprawozdania proszę przesłać do mojego biura do dnia 10 lipca 2020 r.

Szkoły muzyczne

Szkoły plastyczne