Komunikat w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych w roku szkolnym 2019/2020

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN oraz Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informują, że biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.), ustalenie warunków, sposobu oraz terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych powinno odbyć się w oparciu o § 1 pkt 6 wskazanego rozporządzenia.

W związku z powyższym, podjęcie decyzji o przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych, pozostaje w gestii dyrektorów tych szkół.

Więcej informacji na stronie: https://cea-art.pl/komunikat-w-sprawie-przeprowadzenia-egzaminow-dyplomowych-w-szkolach-artystycznych-w-roku-szkolnym-2019-2020/