Podsumowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w dniach 18-29 maja 2020 r. odbędzie się szkolenie zdalne:
“Podsumowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2019/2020”.

Prowadzący szkolenie: Pani Jolanta Bedner.

Szkolenie odbędzie się w formie kształcenia na odległość za pośrednictwem Internetu oraz poczty elektronicznej.

Nabór zgłoszeń na szkolenie rozpocznie się 4 maja 2020 r. drogą elektroniczną – adres: zalewska@cea.art.pl .

Formularz zgłoszenia będzie dostępny od 4 maja