VI Ogólnopolska Konferencja „Konteksty kultury, konteksty edukacji. Szkoła artystyczna w czasach epidemii”

Centrum Edukacji Artystycznej objęło patronatem VI Ogólnopolską Konferencję „Konteksty kultury, konteksty edukacji. Szkoła artystyczna w czasach epidemii” organizowaną przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów. Będzie to konferencja online w formie werbinarów w terminie 11-17 maja 2020 r. Tematy konferencji to m.in.:  metodyka nauczania online – czyli jak i ile w nauczaniu na odległość, prawne ramy nauczania online – jakie treści i w jakim zakresie można wykorzystać w nauczaniu na odległość, profilaktyka zdrowotna w praktyce nauczania online oraz tematy związane z organizacją pracy szkoły, w tym dokumentacji pracy szkoły, w czasie obecnej sytuacji epidemicznej w naszym kraju. W porozumieniu z Panią Wicedyrektor Katarzyną Dziurdzikowską zwracam się z prośbą o podzielenie się tematami, z którymi zmagają się na gruncie organizacji i zarządzania Dyrektorzy szkół oraz propozycją nurtujących Was tematów.

Bardzo proszę wiadomość w tej sprawnie kierować do mnie na adres mailowy ostrowska@cea.art.pl do 28 kwietnia 2020 r. i zarazem przepraszam za tak krótki czas realizacji mojej prośby. Zdaję sobie bowiem sprawę, że poświęcamy teraz swój czas zwłaszcza rodzinie i sprawom doczesnym w obliczu zagrożenia, które zmieniło nasze podejście nie tylko do pracy, ale i do życia.

Życzę dużo zdrowia dla Was i Waszych najbliższych.
Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Ostrowska

DZIAŁ DOSKONALENIA, DOKSZTAŁCANIA I WYDAWNICTW
Centrum Edukacji Artystycznej
Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
tel. (22) 42-10-642
kontakt: ostrowska@cea.art.pl