Szkolenie on-line dla nauczycieli objętych awansem

W dniu 5 maja 2020 r. planuję przeprowadzić szkolenie on – line (aplikacja Skype) dla nauczycieli, którzy w tym roku szkolnym kończą staż na kolejne stopnie awansu zawodowego. Szkolenie będzie adresowane do nauczycieli kontraktowych przygotowujących się do awansu na stopień nauczyciela mianowanego ( godz. 12.00) oraz dla nauczycieli mianowanych przygotowujących się do awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego (godz. 10.00).

W tym celu proszę dyrektorów szkół, z których nauczyciele chcieliby wziąć udział w szkoleniu, aby do 29 kwietnia br. przesłali na adres DBaszak@muzyk.edu.pl nazwy użytkowników Skypa kierowanych na to szkolenie . W trakcie szkolenia nauczyciele będą mogli zadawać pytania. Dyrektorów proszę, aby w zgłoszeniu do Dyrektora D. Baszaka wskazali, w którym szkoleniu nauczyciel chce uczestniczyć (na mianowanego, czy na dyplomowanego).