Raport nauczyciela z przeprowadzonych działań edukacyjnych

W trakcie telekonferencji dyrektorów szkół artystycznych z Wizytatorem CEA Regionu Podkarpackiego z dnia 25 marca 2020 roku pojawiły pytania o sposób dokumentowania przeprowadzonych zadań edukacyjnych przez nauczycieli. Zamieszczam poniżej przykładową tabelę, którą mogą nauczyciele sporządzić w edytorze tekstowym lub w arkuszu kalkulacyjnym i przesłać po zakończeniu tygodnia do dyrektora szkoły. Jest to propozycja, którą można zmodyfikować zgodnie z własnymi potrzebami. Tabela wypełniona jest przykładowymi danymi.

Zachęcam do pobrania pliku: