Po wizycie na kilku stronach internetowych

Każda szkoła otrzymała polecenie przystąpienia do nauczania zdalnego na odległość. Pozwoliłem sobie zajrzeć na kilkanaście stron internetowych szkół naszego regionu, aby sprawdzić, jak to polecenie jest realizowane. Stwierdzam, że są szkoły, które to polecenie realizują wręcz wzorowo (np, ZSM Krosno), ale też zauważyłem, że wielu dyrektorów zadanie to potraktowało niezwykle powierzchownie. Zachęcam więc, aby zajrzeć na stronę sąsiada i wprowadzić rozwiązania sprawdzone w innych szkołach. Poinformowanie uczniów i rodziców o tym, że należy ćwiczyć w domu, nie jest rozwiązaniem tego problemu.