Sprawozdania z przesłuchań

Przypominam, że 20 marca 2020 r. mija termin przesyłania do mnie sprawozdań z przesłuchań wg wzoru zamieszczonego na mojej stronie internetowej. Jednocześnie przypominam, że wśród dokumentów dotyczących przesłuchań, zamieszczonych na stronie CEA w zakładce Przesłuchania, znajduje się się druk sprawozdania, które należy wysłać drogą elektroniczną do mnie oraz do wizytatora J. Lewandowskiego (adres na druku zamieszczonym na stronie CEA).

Ponadto oczekuję pisemnych wyjaśnień od dyrektorów szkół dotyczących nieobecności niektórych uczniów na przesłuchaniach. W kilku przypadkach stwierdziłem także brak nauczyciela na przesłuchaniach.