Doskonalenie zawodowe nauczycieli na szczeblu regionu

Dyrektor CEA zatwierdził formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. organizowanych przez CEA na szczeblu regionu rzeszowskiego.    Są to:

1. Regionalne warsztaty dla kierowników sekcji w szkołach artystycznych – prowadzący Daniel Dramowicz PSM I i II st Olsztyn –  3 lutego w PSM I st w Strzyżowie (odbyły się)

2. Regionalne warsztaty dla nauczycieli gry na perkusji – “Technika gry na wybranych instrumentach perkusyjnych marimba, wibrafon, kotły” –  dr Miłosz Pękala (UMFC Warszawa), dr Piotr Sołkowicz , dr Piotr Szulc ( AM Poznań) – 19-20 marca – PSM I i II st Sanok

3. Seminarium dla nauczycieli gry na organach – “Aspekty improwizacyjne w muzyce organowej J.S.Bacha” – Filip Presseisen ASM Kraków – marzec – ZSM  Nr 1 Rzeszów

4. Seminarium dla nauczycieli kształcenia słuchu ” Wykorzystanie literatury muzycznej na lekcjach kształcenia słuchu” – dr Ewa Stachurska (UMFC Warszawa) – 3 kwietnia – PSM I st Przeworsk

5. Warsztaty regionalne dla nauczycieli gry na wiolonczeli  ” Problemy aparatowe i wykonawcze w utworach wiolonczelowych” – dr Adam Krzeszowiec (AM Katowice) – kwiecień – PSM I i II st Sanok

6. Seminarium dla nauczycieli rytmiki “Kanony wokalno-duchowe w klasach I – III. Instrumentacja piosenek dziecięcych”. – Joanna Tomkowska (PSM I i II st Olsztyn) – kwiecień – PSM I st Strzyżów.

7. Warsztaty chóralne “Motoryka w śpiewie chóralnym – wartość dodana czy przeszkodą” – dr Elżbieta Wtorkowska (AM Bydgoszcz) – maj – PSM I i II st Sanok

8. Seminarium dla pianistów “Praca z uczniem w oparciu o wskazówki wynikające z przesłuchań CEA” – prof. Joanna Marcinkowska (AM Poznań) – listopad – ZSM Nr 2 Rzeszów

9. Seminarium dla wokalistów “Głos-podstawowe narzędzie pracy nauczyciela i ucznia wokalisty.” – ks. dr Paweł Sobierajski (AM Katowice) – maj – ZSM Nr 1 Rzeszów

10. Seminarium dla  skrzypków  “Problemy warsztatu gry młodego wiolinisty – błędy i ich eliminowanie” – prof. Magdalena Szczepanowska (UMFC Warszawa) – październik – ZSM Nr 2 Rzeszów

Organizatorów form doskonalenia w poszczególnych szkołach proszę o pilny kontakt ze mną celem ustalenia spraw organizacyjnych.