Do organizatorów przesłuchań

Na stronie internetowej CEA Warszawa ukazały się: Komunikat dla dyrektorów oraz dwa nowe Zarządzenia Dyrektora CEA. Proszę się z nimi zapoznać i zastosować przy organizacji Przesłuchań. Zwracam uwagę, że w znowelizowanym Regulaminie Przesłuchań, w paragrafie 2, ust. 14-17 są ważne zapisy dotyczące konsultacji dla nauczycieli. Proszę przewidzieć w organizacji przesłuchań czas na te konsultacje. Ważne jest dopilnowanie, aby nauczyciele korzystający z konsultacji wpisali się na listę. To ważne zadanie dla sekretarza przesłuchań.