Regionalne Przesłuchania Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych I stopnia

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Muzycznych I st.
Regionu Podkarpackiego

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9 – 11 marca 2020 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnobrzegu odbędą się Regionalne Przesłuchania uczniów klas instrumentów dętych drewnianych szkół muzycznych I stopnia. Karty zgłoszeń (do pobrania ze strony internetowej CEA w Warszawie) wypełnione komputerowo z podpisem dyrektora szkoły (oryginały) prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2020 r. na adres szkoły:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
39-400 Tarnobrzeg

lub skany oryginałów na adres mailowy: psm.tg@wp.pl

Kontakt telefoniczny do organizatora: 15 822 35 61 lub 791 966 086

Harmonogram prób i występów będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły: www.psmtbg.pl