Przesłuchania – śpiew

Przesłuchania dla uczniów klas śpiewu odbędą się w tym roku w dniach 19-20 lutego 2020 r. w SM II st im. Rutkowskiego w Krakowie, ul. Józefińska 10. Specjalnie dla naszego regionu został przedłużony termin zgłoszeń ze względu na ferie. Informacje o przesłuchaniach można  uzyskać ze strony internetowej szkoły z zakładki Aktualności/Wydarzenia/Przesłuchania