Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Gitary i Zespołów Gitarowych – szkoły muzyczne I st.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Muzycznych I st.
Regionu Podkarpackiego

Uprzejmie informujemy, że w dniach 2 – 3 marca 2020 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I  stopnia w Leżajsku odbędą się Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Gitary i Zespołów Gitarowych. Karty zgłoszeń (do pobrania ze strony internetowej CEA w Warszawie) wypełnione komputerowo z podpisem dyrektora szkoły (oryginały) prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2020 r. na adres szkoły:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku
ul. Mickiewicza 31
37-300 Leżajsk

lub skany oryginałów na adres mailowy: psmlezajsk@poczta.onet.pl

Kontakt telefoniczny: 17 242 02 22 lub kontakt bezpośredni do osoby odpowiedzialnej za organizację: Grzegorz Wziątka tel. 608 635 936

Harmonogram będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły:  lezajsk.muzyczna.com.pl