Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki Szkół Muzycznych II stopnia

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Muzycznych II st.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20 – 21 lutego 2020 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli odbędą się Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki Szkół Muzycznych II stopnia. Karty zgłoszeń (do pobrania ze strony internetowej CEA w Warszawie) wypełnione komputerowo z podpisem dyrektora szkoły (oryginały) prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020 r. na adres szkoły:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli
ul. Narutowicza 11
37-450 Stalowa Wola

lub skany oryginałów na adres mailowy: formularz@psmstalowawola.pl

Kontakt telefoniczny: 15 842 11 31 lub kontakt bezpośredni do osoby odpowiedzialnej za organizację: Maciej Woch tel. 785 421 131

Harmonogram będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły: www.psmstalowawola.pl