Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Gitary  i Zespołów Gitarowych – szkoły muzyczne II st.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Muzycznych II st.
Regionu Podkarpackiego, Małopolskiego i Lubelskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniach 27 – 28 lutego 2020 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy, ul. Tadeusza Kościuszki 8, odbędą się Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Gitary  i Zespołów Gitarowych II stopnia. Karty zgłoszeń (do pobrania ze strony internetowej CEA w Warszawie) wypełnione komputerowo z podpisem dyrektora szkoły (scan) oraz ich wersje w formacie doc. (Word) prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2020 r. na adres mailowy szkoły: sekretariat@zpsmdebica.pl

Kontakt telefoniczny do szkoły – 14 670 20 80 lub kontakt bezpośredni do osoby odpowiedzialnej za organizację: Ludwik Sarama 668 479 686

Harmonogram prób i występów będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły: www.zpsmdebica.pl