Makroregionalne Przesłuchania Klas Perkusji i Zespołów perkusyjnych Szkół Muzycznych I i II stopnia

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół Muzycznych I i II st.

Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie jest współorganizatorem Makroregionalnych Przesłuchań CEA Klas Perkusji i Zespołów perkusyjnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w dniach 9 – 13 marca 2020 roku. Prosimy o przesłanie do dnia 9 lutego 2020 r. na adres przesluchania@wiechowicz.pl:

  1. Wypełnionej elektronicznie „Indywidualnej karty punktacyjnej” (imię i nazwisko ucznia, klasa, rok nauki, wiek, pełna nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko akompaniatora, wykonywany program) w pliku edytowalnym (doc, docx).
  2. Wypełnionej elektronicznie, zeskanowanej „Karty zgłoszenia” opatrzonej pieczęcią szkoły oraz podpisem  dyrektora z precyzyjnie  podanym  czasem prezentacji.

Proszę o:

  • wyraźne zaznaczenie w karcie zgłoszeniowej czy solista/zespół jest ze szkoły I czy II stopnia (ponieważ nie zawsze wynika to z nazwy szkoły)
  • określenie faktycznego czasu prezentacji
  • podanie programu w takiej kolejności, w jakiej będzie wykonywany podczas przesłuchań
  • dostarczenie przed występem nut wykonywanych utworów w 5 egzemplarzach ułożonych zgodnie z kolejnością prezentacji

Ponieważ przesłuchania obejmują szkoły muzyczne I i II stopnia (soliści i zespoły) nie będzie możliwości mieszania w jednym bloku tych czterech kategorii. Ewentualne prośby dotyczące terminu przesłuchań proszę wpisać przy zgłoszeniu – postaram się je w miarę możliwości spełnić.

wszelkie informacje dot. przesłuchań będą dostępne na stronie internetowej szkoły www.wiechowicz.pl

Z poważaniem,
Marcin Zawiślak
z-ca dyrektora

Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1
im. Stanisława Wiechowicza
ul. Pilotów 51
31-462 Kraków
tel. +48 12 411 49 05, +48 12 413 74 06
fax. +48 12 413 84 68
www.wiechowicz.pl

Do pobrania: