Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki Szkół Muzycznych I st.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Muzycznych I st.
Regionu Podkarpackiego

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24, 25, 26 lutego 2020 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu odbędą się Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki Szkół Muzycznych I stopnia. Karty zgłoszeń (do pobrania ze strony internetowej CEA w Warszawie) wypełnione komputerowo z podpisem dyrektora szkoły (oryginały) prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. na adres szkoły:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu
ul. Kościuszki 10
39-300 Mielec

lub skany oryginałów na adres mailowy: sekretariat@psm.mielec.pl

Kontakt telefoniczny 17 586 29 76 lub kontakt bezpośredni do osoby odpowiedzialnej za organizację: Ireneusz Szela tel. 605 252 603

Harmonogram prób i występów będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.psm.mielec.pl