Urlop wypoczynkowy dyrektorów w 2020 r.

Do dnia 30 grudnia 2019 r. oczekuję na pisemną informację o terminach planowanych w 2020 r. urlopów dyrektorów szkół prowadzonych przez MKiDN. W informacji należy podać termin planowanego w 2020 r. urlopu oraz nazwisko osoby zastępującej w tym czasie dyrektora. W szkołach, gdzie są stanowiska wicedyrektorów, zawsze powinien to być wicedyrektor, w szkołach gdzie są jedynie kierownicy sekcji powinien to być  kierownik sekcji, a w szkołach, gdzie nie ma żadnych stanowisk kierowniczych powinien to być nauczyciel wskazany przez dyrektora.