Szkolenie dla kierowników sekcji

W dniu 3 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Państwowej Szkole Muzycznej I st w Strzyżowie, ul. Mostowa 20. odbędzie się szkolenie dla wszystkich kierowników sekcji ze szkół artystycznych regionu rzeszowskiego. Tematem szkolenie będzie: “Nadzór pedagogiczny prowadzony przez kierownika sekcji w szkole artystycznej”. Szkolenie poprowadzi Pan Daniel Dramowicz – nauczyciel w PSM I i II st w Olsztynie, były wizytator CEA. Szkolenie jest przydatne także dla kierowników sekcji w szkołach plastycznych. Ponieważ jest to pierwsze szkolenie kierowane do tej grupy kadry kierowniczej – liczę na liczny udział kierowników sekcji ze wszystkich szkół.