Narada dyrektorów

Serdecznie zapraszam dyrektorów wszystkich szkół artystycznych naszego regionu na naradę, która odbędzie się w dniu 18 grudnia (środa) 2019 r. o godz. 10.00 w Szkole Muzycznej w Niwiskach. Tematem narady będzie szkolenie dotyczące zadań dyrektora szkoły w procesie awansu zawodowego nauczycieli. Ponadto poruszone zostaną ważne sprawy dotyczące bieżącej działalności szkół, w tym sprawa przesłuchań, testów z kształcenia słuchu, doskonalenia zawodowego nauczycieli, oceny pracy dyrektora, itp.