Kontrole szkół

W roku szkolnym  2019/20, w moim planie nadzoru pedagogicznego, do kontroli przewidziałem następujące szkoły:

PSM II st w ZPSM Dębica w dniach 14-15 listopada 2019 r.

PSM I st Tarnobrzeg – 3-4 grudnia 2019 r.

SM I st Ropczyce – 9-10 grudnia 2019 r.

LP w ZSP w Rzeszowie – 11-12 grudnia 2019 r.

SM II st Sanok – 28-29 listopada 2019 r.

Ponadto w br. szkolnym w w LP w ZSP w Jarosławiu przeprowadzona zostanie ewaluacja zewnętrzna.