V Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków – BĘDĘ WIRTUOZEM

Miło nam zaprosić wszystkich chętnych do udziału w V Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków BĘDĘ WIRTUOZEM. Konkurs odbędzie się w dniach 6 – 9 listopada 2019 r. w Krakowie, w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza, a skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II stopnia. Przedmiotem konkursu jest repertuar związany z problematyką techniki skrzypcowej, dobrany odpowiednio do stopnia rozwoju młodego skrzypka. Związane jest to z ideą naczelną, skierowaną na kwestie techniki wykonawczej i właściwy rozwój aparatu gry, w tym tak ważnym dla przyszłych wirtuozów okresie. Mamy nadzieję, że kwestia sprawności i wirtuozerii wiolinistycznej zostanie dzięki temu bardziej doceniona, w kontekście częściej preferowanych aspektów muzycznego wyrazu i interpretacji dzieła.

Chcielibyśmy, aby wirtuozowstwo skrzypcowe, posiadające tak wspaniałe tradycje począwszy od Bibera, Tartiniego, Paganiniego i Wieniawskiego potraktowane zostało z większą uwagą, co być może zaowocuje w przyszłych karierach adeptów wiolinistyki, zarówno w grze solowej, jak i zespołowej. Z tego też powodu konkursowi towarzyszyć będą lekcje mistrzowskie prowadzone przez jurorów, wykłady na tematy związane z podstawami wiolinistyki, a także będące inspiracją dla młodych artystów recitale solowe. Zarówno przebieg konkursu, jak i towarzyszące mu imprezy są otwarte dla wszystkich chętnych. Mamy nadzieję, że spotkania młodych skrzypków w Krakowie staną się okazją do wymiany poglądów na tematy wciąż dla wykonawstwa podstawowe, a z pozoru mniej atrakcyjny repertuar konkursu, dostarczy silnych wrażeń dla uczestników listopadowego współzawodnictwa.

w imieniu organizatorów

pomysłodawca konkursu
Swietłana Białostocka

dyrektor szkoły
Witold Malinowski

Do pobrania: