Zmiany w prawie szkolnym

Zwracam uwagę, że w dniu 11 lipca 2019 r., w Dzienniku Ustaw z br. pod pozycją 1287 ukazała się ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej znajdują się nowe rozwiązania dotyczące m.in. przeprowadzania postępowań związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nauczycieli stażystów. Proszę o zapoznanie się z treścią tej ustawy i podjęcie działań dotyczących w szczególności awansu nauczycieli stażystów.