Przyjmowanie uczniów do szkół artystycznych

Przypominam, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. ukazało się Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2019 r. poz. 686). Z trudnością odnajduję szkoły, które dokonały aktualizacji szkolnych regulaminów przyjęć uczniów w oparciu o to Rozporządzenie. Brak aktualizacji może być podstawą do zakwestionowania decyzji o przyjęciu uczniów do szkoły na rok. szk. 2019/20.