Wzór uzasadnienia do wniosku o godz. ponadwymiarowe

W załączeniu zamieszczam wzór uzasadnienia do wniosku o godz. ponadwymiarowe dla dyrektorów oraz kadry kierowniczej szkół artystycznych prowadzonych przez MKiDN. Wnioski należy adresować na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po uprzednim zaopiniowaniu przez wizytatora.

Wzorzec Uzasadnienia godzin ponad 2019-20-1