Sprawozdania szkół za br. szkolny

Do dnia 10 lipca 2019 r. oczekiwał będę na sprawozdania z działalności szkół artystycznych naszego regionu za rok szkolny 2018/19.    Sprawozdania powinny być złożone do mnie w formie papierowej oraz przesłane także droga elektroniczną.

Sprawozdanie z działalności szkoły w roku szkolnym – szkoły muzyczne

Sprawozdanie z działalności szkoły w roku szkolnym – szkoły plastyczne